FANDOM


Ligilaro Vikio


LIGILARO Esperanto Español English.

Thông tin Edit

Muz5-1416444085
Muz5-1416446779

http://www.esperanto.net/

http://www.eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto

(?) http://www.bitly.com/video_Esperanto_is


Các khóa học Edit

Muz5-1416444155

Đa ngữ Edit

(?) http://www.lernu.net
(?) Chương trình http://www.kurso.com.br
http://www.pacujo.net/esperanto/course

Muz5-1416444227

(?) Universala Metodo
http://eduinf.waw.pl/esp/lern/uem/index.php

Một ngôn ngữ Edit

cs de en es fi fr hu id nl pt-BR pt-PT

http://eo.ligilaro.wikia.com/wiki/Unulingvaj_kursoj

Muz5-1416444311

Các khóa học trên Youtube Edit

Mazi (?), Pasporto al la tuta mondo, Ana Pana

Ra-đi-ô Edit

Muz4

(?) 24 h: http://www.muzaiko.info
http://www.bit.ly/Podkasto


Âm nhạc Edit

Muz5-1416444466

(?) http://bit.ly/E-muziko

(?) http://vinilkosmo.com/

http://kantaro.ikso.net/

3000 mp3 http://bit.ly/musicexpress-muziko

Các sự kiện Edit

Muz-0

http://www.eventoj.hu/2016.htm

http://www.eventoj.hu/2015.htm

Từ điển Edit

Đa ngữ Edit

http://www.simplavortaro.org
http://www.kono.be/vivo
http://www.lernu.net
http://www.majstro.com
http://www.reta-vortaro.de/revo
offline cho Android http://www.bit.ly/PReVo_Android

Một ngôn ngữ Edit

http://www.vortaro.net
http://www.lernu.net

Song ngữ Edit

http://www.bit.ly/2LingvajVortaroj

http://es.freelang.net/diccionario/esperanto.php

https://es.glosbe.com/es/eo/

Hình ảnh Edit

http://lernu.net/lernado/vortoj/bildvortaro

http://www.goo.gl/x1oJt

Rima Edit

http://esperanto-jeunes.org/ravo/

Các tổ chức Edit

Muz-1

(?) http://www.uea.org

Muz-2

(?) http://www.tejo.org


(?) http://www.satesperanto.org

Quốc gia, Chuyên môn Edit

http://www.eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto-asocio

Ngữ pháp, bài viết, câu, tục ngữ Edit

Muz5
Esperanto Tatoeba-0

Esperanto Tatoeba-0

Ngữ pháp (?) http://www.bertilow.com/pmeg

Tuyển tập câu (?) http://www.tatoeba.org

Tuyển tập tục ngữ (?) http://www.proverbaro.net

Tuyển tập bài viết (?) http://www.tekstaro.com/
Công cụ tìm kiếm Edit

Muz5-0

http://www.tekstoj.nl/kukolo/kukolo.htm
http://www.google.com/webhp?hl=eo

Vikipedio Edit

http://www.eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto
(?)http://www.en.wikipedia.org/wiki/Propaedeutic_value_of_Esperanto
(?)http://www.eo.wikipedia.org/wiki/Raporto_Grin

Công cụ hỗ trợ dịch thuật Edit

Muz5-2
Muz5-1

Dựa trên thống kê Edit

(?) (?) http://www.translate.google.com/#eo/eo/

Dựa trên quy luật Edit

http://www.traduku.net
http://www.apertium.saluton.dk
http://www.esperantilo.org
http://www.gramtrans.com

Công cụ hỗ trợ phím và kiểm tra chính tả (ĉĝĥĵŝŭ ĈĜĤĴŜŬ) Edit

Muz5-1416445249

Công cụ kiểm tra chính tả Edit

(?) http://www.beta.visl.sdu.dk/lingvohelpilo https://languagetool.org/eo/

Công cụ hỗ trợ phím gõ Edit

(?) http://eo.ligilaro.wikia.com/wiki/Tajpiloj

Việc giảng dạy Esperanto và Sự đa dạng ngôn ngữ Edit

Muz5-3

Về việc dạy Esperanto (?) http://www.edukado.net

Sự đa dạng ngôn ngữ http://www.lingvo.info

Du lịch và Thương mai Edit

Muz5-1416443128

Du lịch (?) http://www.pasportaservo.org
http://www.vojaĝo.info

Thương mại (?) http://www.intraespo.org/internacie
http://www.ikue.org/

Esperanta TV, Phim Edit

Muz5-1416443393

TV Edit

http://www.tikilive.com/show/esperantotv

http://www.istreamstudios.tv/index.php/channel/30/esperanto/

http://www.esperanto-tv.com | http://www.tvbialystok.pl/tvesperanto

Youtube Edit

http://www.bit.ly/VídeosEO

Phim ảnh Edit

http://filmoj.net/

Tin tức Edit

Muz5-1416443758

http://www.novajhoj.weebly.com

http://liberafolio.org

Trò chuyện Edit

Muz5-1416443869

http://www.babilejo.org/
http://www.esperantejo.com
http://www.lernu.net/
[skype] http://www.goo.gl/sQCyQ
http://www.retbabilejo.net/

Trao đổi ✍ ✉ @ Edit

http://esperanto-plus.ru/koresponda-servo/

http://www.edukado.net/komunumo/korespondaservo

Trang mạng xã hội và Facebook Edit

Muz5-1416444001

Các mạng xã hội Edit

http://www.esperanto.com

Danh sách những hội nhóm Esperanto trên Facebook: Edit

http://www.bit.ly/FB-E-GRUPOJ (Hãy tìm quốc gia của bạn)

Một số hội nhóm quan trọng trong danh sách Edit

http://www.facebook.com/groups/shercoj
http://www.facebook.com/groups/konsultejo
http://www.facebook.com/groups/skajpanoj
http://www.facebook.com/groups/librejo
http://www.facebook.com/groups/esperanto.grupo

Chào mừng Edit

[eo] Internacia kaj facila lingvo!
[...] http://goo.gl/W8wVN
[en] International and easy language!
[es] ¡Lengua internacional y fácil!
[fr] Langue internationale et facile !
[ru] Международный простой язык!
[vi] Ngôn ngữ quốc tế và dễ học!
[zh] 世界语是容易学习的国际语文
Eolan

Các đường dẫnEdit

Một số đường dẫn hay bằng Esperanto